Máte firemní web? Pozor na vysoké pokuty za chybějící povinné údaje

povinné údaje podnikatele na firemním webu

Jako podnikatel máte povinnost uvádět na svých internetových stránkách své identifikační údaje. I přes to, že ustanovení, jež tuto povinnost zakládá, vstoupilo v účinnost již před více než deseti lety, stále existuje vysoké procento podnikatelů, kteří tuto zákonnou povinnost nerespektují a své identifikační údaje na svých webových stránkách neuvádějí.

Tato povinnost je zakotvena v občanském zákoníku. Ten se týká jak osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), tak také podnikajících právnických osob.

OSVČ má povinnost uvádět následující údaje:

  • jméno a příjmení,
  • identifikační číslo,
  • místo podnikání,
  • údaje o zápise do živnostenského rejstříku,
  • pokud je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, je povinen uvádět údaje o tomto zápisu, včetně oddílu a vložky.

Podnikající právnická osoba má povinnost uvádět tyto údaje:

  • název společnosti,
  • identifikační číslo,
  • adresu sídla,
  • údaj o zápisu do obchodního rejstříku, a to včetně oddílu a vložky.

Dále mohou firmy uvádět další údaje, ovšem s jediným omezením – nesmí na návštěvníka webové stránky působit klamavým dojmem.

Podnikatel je přitom povinen tyto údaje na svých internetových stránkách uvést bez zbytečného odkladu po svém vzniku a udržovat je aktuální. Zákon ale neuvádí, kde přesně mají tyto údaje být, jediným pravidlem je, že musí být dostupné jednoduchým způsobem při zadání elektronické adresy. Většinou je k tomuto účelu využívána spodní část webové stránky.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Povinnost uvádět identifikační údaje na internetu má každý podnikatel, jenž má internetové stránky. OSVČ a společnost s ručením omezeným nemá povinnost mít internetové stránky, na druhou stranu akciová společnost má tuto povinnost ze zákona o obchodní korporacích, podle něhož je akciová společnost povinna vést webové stránky a uveřejňovat na nich identifikační údaje. Stejně tak má povinnost tyto údaje uvádět na fakturách a dalších obchodních listinách (smlouvy apod.).

Pokud podnikatel (OSVČ nebo s.r.o.) internetové stránky nemá, nevztahuje se na ně žádná z výše uvedených povinností.

Za neuvedení identifikačních údajů podnikatele hrozí pokuta až 100.000 Kč

V případě, že podnikatel tuto povinnost poruší a na svých internetových stránkách neuvede nutné identifikační údaje, dopustí se přestupku, a to dle zákona o některých přestupcích, kdy § 9 říká, že pokud je tato povinnost porušena, hrozí podnikateli pokuta až do výše 100.000,- Kč. V předešlé právní úpravě sice hrozila menší pokuta, ovšem výjimečně mohl být udělen až jednoroční zákaz činnosti.

Na kontrolu k vám může přijít živnostenský úřad

Kontrolu nad těmito určitými povinnostmi podnikatelů má na starost dle občanského zákoníku příslušný živnostenský úřad a jak vyplývá z aktuální situace, tyto kontroly jsou skutečně prováděny. Velice často však s neblahými účinky pro podnikateli, jelikož zdaleka ne všichni podnikatelé jsou s touto povinností seznámeni.

Zkontrolujte tedy své internetové stránky a případně doplňte či aktualizujte potřebné údaje! Předejdete tak vysoké pokutě od živnostenského úřadu!

A na které věci by neměl zapomínat žádný podnikatel? Zjistíte ve videu

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Máte firemní web? Pozor na vysoké pokuty za chybějící povinné údaje

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!