Promlčecí lhůta pohledávek

Promlčecí lhůta je vzorem základního principu, že právo patří bdělým. Pohledávku nelze vymáhat do nekonečna. Při vymáhání pohledávek je ideální začít co nejdříve. Šance na úspěšné vymožení pohledávky totiž postupem času značně klesají. Možnost uplatnit své právo existuje pouze po časově striktně vymezené období. Po jeho konci se nárok promění pouze v tzv. naturální obligaci. V takovém případě je čistě na dlužníkovi, zda dlužnou částku uhradí. Pokud ano, nejedná se o bezdůvodné obohacení a dlužník již zpět své peníze dostat nemůže, ani pokud by se zmýlil. Pokud však není ochoten dostát svému dluhu, vymoci jej již nelze.

Jak je dlouhá promlčecí lhůta a od kdy se počítá?

Obecná promlčecí lhůta je 3 roky a běží od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tedy od chvíle, kdy se o něm oprávněná osoba dozvěděla, či dozvědět měla a mohla. Majetkové právo se promlčí nejpozději po 10 letech. Pokud by se tedy oprávněná osoba dozvěděla o pohledávce 9 let po jejím vzniku, právo by se promlčelo již po jednom roce, čímž by se naplnila maximální možná délka. Byl-li dluh uznán, ať již samotným dlužníkem, či rozhodnutím orgánu veřejné moci, promlčecí lhůta se prodlužuje na 10 let.

Je možné si sjednat odlišnou promlčecí lhůtu

Občanský zákoník subjektům dovoluje sjednat si i vlastní lhůtu, po které se právo promlčí. Ta však nesmí být kratší než 1 rok a nesmí překročit let 15. Je-li však kratší, respektive delší, promlčecí lhůta v neprospěch slabší strany (např. u spotřebitele), k ujednání se nepřihlíží.

Jak správně řešit pohledávky a další skvělé tipy si nenechá uniknout 4000+ našich spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Soud k promlčení nepřihlíží automaticky

Podmínkou tedy je, aby dlužník vznesl námitku promlčení. Soud nemá povinnost dohledávat, či upozorňovat dlužníka, že je jeho dluh již promlčený. Pokud tak neučiní, věřitel může svůj dluh vymáhat i po uplynutí promlčecí lhůty.

Jak zastavit promlčení?

Aby nedošlo k promlčení pohledávky, nestačí pouze upozorňovat dlužníka, aby dluh zaplatil, či na něj jinak naléhat. Aby byla lhůta dodržena, je třeba obrátit se na orgán veřejné moci!

Potřebujete pomoc s vymožením dluhu? Získejte své peníze zpět, kontaktujte nás!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Promlčecí lhůta pohledávek

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!