Vymáhání výživného a jak postupovat

vymáhání dlužného výživného

Rozvod manželství je v dnešní době velmi běžná věc a končí jím až polovina manželství. Často se stává, že dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů a ten druhý má povinnost platit na něj výživné. Pokud jsou v takové rodině zachovány dobré osobní vztahy, problém nenastává. Vyskytují se však i případy, kdy se dítě svého výživného od druhého rodiče nedočká.

Co je to vyživovací povinnost

Zákon obecně stanoví, že vyživovací povinnost mají vůči sobě navzájem předci a potomci. Nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i přestože má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem nestačí k jeho výživě. Rozsah výživného se určuje podle odůvodněných potřeb vyživovaného dítěte a podle možností a majetkových poměrů rodiče. Platí pravidlo, že životní úroveň dítěte a rodičů má být shodná.

Vymáhání výživného

Pokud byla výše výživného stanovena soudním rozhodnutím a rodič výživné neplatí, můžete dlužné výživné vymáhat na základě tohoto soudního rozhodnutí, zejména prostřednictvím exekuce. Tady je lepší využít služeb advokáta, který příslušný exekuční návrh napíše a bude vás v exekučním řízení zastupovat.

Exekuční návrh musí obsahovat označení exekutora, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. V návrhu musí být dále uvedeno, kdo jej činí, které věci se týká a co se návrhem sleduje, musí být podepsán a datován. Tento exekuční návrh je následně doručen přímo soudnímu exekutorovi spolu s daným soudním rozhodnutím, které slouží jako tzv. exekuční titul. Exekuční návrh je následně předložen příslušnému soudu, který soudního exekutora pověří vedením exekuce. Náklady exekuce hradí povinný, tedy ten, který dluží výživné.

Jak správně řešit pohledávky a další skvělé tipy si nenechá uniknout 4000+ našich spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Exekuce na výživné je v některých ohledech specifická. Soudní exekutor například nemůže po oprávněném, tedy vymáhajícím, požadovat složení přiměřené zálohy na náklady exekuce. Výživné je také řazeno mezi přednostní pohledávky, což znamená, že pokud je rodič dlužící výživné povinným ve více exekučních řízeních, musí být nejdříve uspokojena pohledávka dlužného výživného. Teprve potom lze uspokojit další oprávněné.

Je ovšem potřeba dát si pozor při podávání exekučního návrhu, jestli máte povědomí o nemajetnosti rodiče dlužníka. Pokud žádný majetek nemá a exekuci z tohoto důvodu nelze provést a došlo by k zastavení exekučního řízení, hradí náklady exekuce určené paušálně a účelně vynaložené náklady oprávněný.

Neplacení výživného může být trestný čin

V trestním zákoníku je zakotven trestný čin zanedbání povinné výživy. Toho se dopustí ten, kdo neplní svoji zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat, a to i z nedbalosti, po dobu delší než čtyři měsíce. Následně mu může být uložen trest odnětí svobody až na jeden rok. Dokonce na dva roky do vězení může soud poslat toho, kdo by se plnění vyživovací povinnosti aktivně úmyslně vyhýbal po dobu delší než čtyři měsíce.

Je nutné si však uvědomit, že poslat do vězení toho, kdo má platit výživné, není příliš efektivní. Pokud je někdo za mřížemi, těžko bude platit výživné v takové výši, která by zajistila řádné zaopatření dítěte. O vymožení dlužné částky ani nemluvě. Přesto nemůžeme podání trestního oznámení považovat za zbytečnou věc. Trestní zákoník totiž pamatuje na dva užitečné instituty. Tím prvním je možnost uložení pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy tzv. přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel. To může být pro rodiče neplatiče velmi velká hrozba a dostatečný důvod k tomu, aby dlužné výživné zaplatil.

Druhým účinným opatřením je zvláštní ustanovení o tzv. účinné lítosti, kterou když pachatel trestného činu projeví, zanikne jeho trestní odpovědnost. Pachatel tuto účinnou lítost projeví tak, že zaplatí dlužné výživné před tím, než soud začne vyhlašovat rozsudek. Současně je dána podmínka, že neplacení výživného nezpůsobilo trvale nepříznivé následky.

O tématu zvýšení nebo snížení výživného jsme natočili video níže

Neplatí Vám bývalý partner výživné? Naši právníci Vám pomohou získat to, na co máte právo!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Vymáhání výživného a jak postupovat

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!