Jak má správně fungovat bytové družstvo?

Bytové družstvo je specifický typ obchodní korporace. Nesmí totiž vzniknout za účelem podnikání. Jediným účelem, pro který může být bytové družstvo zřízeno, je zajišťování bytových potřeb jeho členů. Kromě toho může vykonávat i správu nemovitostí, které vlastní jiné osoby. V omezeném rozsahu může provozovat i jinou činnost, která bude svým charakterem doplňková, ale nesmí jí ohrozit zajišťování bytových potřeb členů. Rovněž každý zisk bytového družstva může být použit k uspokojování bytových potřeb svých členů.

Co je vlastně družstevní bydlení?

A jaký je vlastně princip družstevního bydlení? Bytové družstvo vlastní budovu, ve které se nachází družstevní byty, popřípadě družstevní nebytové prostory, které bytové družstvo pronajímá svým členům. Členství v bytovém družstvu vznikne nabytím družstevního podílu a splněním vkladové povinnosti.

Práva spojená se členstvím v družstvu

Ze členství v bytovém družstvu vyplývají členovi dvě základní práva, díky kterým je bydlení v družstevním bytě finančně výhodné. Tím prvním je právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, který náleží k družstevnímu podílu, a to na dobu neurčitou. Druhým právem je právo na stanovení nájemného v takové výši, která pokryje pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva na správu družstevních bytů. Jednoduše řečeno náklady na bydlení v družstevním bytě tvoří pouze příspěvek do fondu oprav a poplatky za služby.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Převod družstevního podílu

Družstevní podíl lze libovolně převádět a členem bytového družstva může být každý, kdo splňuje dané podmínky. Spolu s převodem družstevního podílu, se kterým je spojen nájem, dochází k převodu tohoto nájmu. S družstevním podílem se převádí všechna ostatní práva a povinnosti, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu. Člena lze z bytového družstva vyloučit, a to pokud hrubě poruší svou povinnost nájemce, nebo v případě, že byl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo jiné osobě, která bydlí v domě, případně na jejich majetku.

Správa a řízení bytového družstva

Správa a řízení bytového družstva je obdobné jako u jiných korporací. Nejvyšším orgánem je členská schůze, které se můžou účastnit všichni členové družstva. Každý ze členů má jeden hlas. Členská schůze rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech bytového družstva, jako jsou schvalování změny stanov, volbě a odvolání členů ostatních orgánů nebo například schválení účetní závěrky. Faktické řízení družstva má na starost statutární orgán, kterým je představenstvo, které je zpravidla tříčlenné. Všichni členové představenstva musí jednat s péčí řádného hospodáře, což zahrnuje zejména povinnost jednat loajálně a informovaně. Pokud bytovému družstvu vznikne škoda a prokáže se, že člen představenstva nejednal s potřebnou péčí, může po něm škoda být vymáhána. Dalším zřizovaným orgánem je kontrolní komise, která kontroluje veškerou činnost bytového družstva. Pokud má družstvo méně jak 50 členů, nemusí být povinně zřízena kontrolní komise a namísto tříčlenného představenstva může být statutární orgán jednočlenný.

Potřebujete řešit záležitosti Vašeho bytového družstva? Naši právníci Vám pomohou nastavit vše právně správně!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Jak má správně fungovat bytové družstvo?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!