Mimosoudní řešení sporů a jak se domluvit?

V okamžiku, kdy Vám vznikne spor, není vždy hned nutné obracet se na soud a hájit svá práva v soudním řízení. Existují i metody mimosoudního sporu, které mají oproti klasickému soudnímu sporu několik výhod. Těmi hlavními jsou především nižší vynaložené náklady na řešení sporu a doba trvání řešení sporu, která je oproti klasickému soudnímu řízení mnohem kratší.

Mimosoudní řešení formou mediace

Jednou z metod mimosoudního sporu je tzv. zprostředkování neboli mediace. Jejím smyslem je dostat strany sporu „ke kulatému stolu“ k diskusi moderované mediátorem. Mediátor je nestranná a důvěryhodná osoba, která respektuje samostatnost stran. Mediátor nejprve zjistí, jaká je pozice stran, shromáždí údaje a vyjasní, co je podstatou sporu. Dále se pak snaží nalézt vzájemně vhodné varianty řešení. Pokud dojde během mediace k nějaké důležité dohodě, formuluje se následně písemně jako dodatek ke smlouvě nebo jako smlouva nová.

Mimosoudní řešení formou rozhodčího řízení

Dalším typickým způsobem mimosoudního řešení sporů je rozhodčí řízení. O těchto sporech rozhodují namísto soudu soukromé subjekty – rozhodci. Pro to, aby mohlo proběhnout rozhodčí řízení, je důležité uzavřít rozhodčí smlouvu, která je základem pravomoci a příslušnosti rozhodčího orgánu. Rozhodčí smlouva může mít podobu buď rozhodčí doložky v běžné obchodní smlouvě, nebo má formu samostatné smlouvy o rozhodci. Rozdíl je především v tom, kdy je daná dohoda uzavírána. Pokud se smluvní strany dohodnou před uzavřením smlouvy na tom, že případné spory budou řešit v rozhodčím řízení, použije se rozhodčí doložka. Pokud by se rozhodly k rozhodčímu řízení přistoupit až po uzavření smlouvy, uzavřely by smlouvu o rozhodci.

Nenechte si uniknout skvělé tipy jako 4000+ našich spokojených uživatelů 

Zajímavé informace, díky kterým se naučíte sami chránit svá práva. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Rozhodčí řízení se zahajuje podáním žaloby u rozhodce nebo u stálého rozhodčího soudu. Samotný průběh je zpravidla ústní a neveřejný, což může být další výhodou oproti soudnímu řízení. Nevýhodou může naopak být to, že dokazování probíhá na dobrovolné bázi. Rozhodce si nemůže vynutit účast a výpověď svědka. Ten se může dostavit k rozhodci dobrovolně. Rozhodce má také požádat soud o dožádání, tedy o to, aby výslech svědka provedl za něj. V rozhodčím řízení se rozhoduje rozhodčím nálezem, který se vydává, pokud je rozhodnuto o žalobním nároku nebo pokud je uzavřen mezi stranami smír. V rozhodčím řízení samozřejmě plní soud kontrolní úlohu. Každý má totiž právo jak na soudní přezkum rozhodčí smlouvy, tak na přezkum samotného rozhodčího nálezu. Soud jej může na návrh i zrušit.

Mimosoudní řešení u spotřebitelských sporů

Z důvodu zvýšené ochrany spotřebitele není možné sjednávat ve spotřebitelských smlouvách rozhodčí doložky a řešit spory se spotřebitelem v rozhodčím řízení. I tak má však spotřebitel řešit spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb mimosoudní cestou. Prodávající podnikatel má rovněž striktní povinnost spotřebitele o této možnosti řešení sporu informovat. Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. V různých specifických oblastech tomu však může být jinak. Například spory v oblasti finančních služeb řeší finanční arbitr, v telekomunikacích zase Český telekomunikační úřad. Smyslem této právní úpravy je umožnit spotřebitelům bránit svá práva efektivně, rychle a s co nejnižšími náklady.

Chcete pomoci s mimosoudním řešením sporu? Naši právníci jsou Vám k dispozici!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Mimosoudní řešení sporů a jak se domluvit?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!