fbpx

Mimosoudní řešení sporů a jak se domluvit?

Mimosoudní řešení sporů a jak se domluvit?

V okamžiku, kdy Vám vznikne spor, není vždy hned nutné obracet se na soud a hájit svá práva v soudním řízení. Existují i metody mimosoudního sporu, které mají oproti klasickému soudnímu sporu několik výhod. Těmi hlavními jsou především nižší vynaložené náklady na řešení sporu a doba trvání řešení sporu, která je oproti klasickému soudnímu řízení mnohem kratší.

Mimosoudní řešení formou mediace

Jednou z metod mimosoudního sporu je tzv. zprostředkování neboli mediace. Jejím smyslem je dostat strany sporu „ke kulatému stolu“ k diskusi moderované mediátorem. Mediátor je nestranná a důvěryhodná osoba, která respektuje samostatnost stran. Mediátor nejprve zjistí, jaká je pozice stran, shromáždí údaje a vyjasní, co je podstatou sporu. Dále se pak snaží nalézt vzájemně vhodné varianty řešení. Pokud dojde během mediace k nějaké důležité dohodě, formuluje se následně písemně jako dodatek ke smlouvě nebo jako smlouva nová.

Mimosoudní řešení formou rozhodčího řízení

Dalším typickým způsobem mimosoudního řešení sporů je rozhodčí řízení. O těchto sporech rozhodují namísto soudu soukromé subjekty – rozhodci. Pro to, aby mohlo proběhnout rozhodčí řízení, je důležité uzavřít rozhodčí smlouvu, která je základem pravomoci a příslušnosti rozhodčího orgánu. Rozhodčí smlouva může mít podobu buď rozhodčí doložky v běžné obchodní smlouvě, nebo má formu samostatné smlouvy o rozhodci. Rozdíl je především v tom, kdy je daná dohoda uzavírána. Pokud se smluvní strany dohodnou před uzavřením smlouvy na tom, že případné spory budou řešit v rozhodčím řízení, použije se rozhodčí doložka. Pokud by se rozhodly k rozhodčímu řízení přistoupit až po uzavření smlouvy, uzavřely by smlouvu o rozhodci.

Rozhodčí řízení se zahajuje podáním žaloby u rozhodce nebo u stálého rozhodčího soudu. Samotný průběh je zpravidla ústní a neveřejný, což může být další výhodou oproti soudnímu řízení. Nevýhodou může naopak být to, že dokazování probíhá na dobrovolné bázi. Rozhodce si nemůže vynutit účast a výpověď svědka. Ten se může dostavit k rozhodci dobrovolně. Rozhodce má také požádat soud o dožádání, tedy o to, aby výslech svědka provedl za něj. V rozhodčím řízení se rozhoduje rozhodčím nálezem, který se vydává, pokud je rozhodnuto o žalobním nároku nebo pokud je uzavřen mezi stranami smír. V rozhodčím řízení samozřejmě plní soud kontrolní úlohu. Každý má totiž právo jak na soudní přezkum rozhodčí smlouvy, tak na přezkum samotného rozhodčího nálezu. Soud jej může na návrh i zrušit.

Mimosoudní řešení u spotřebitelských sporů

Z důvodu zvýšené ochrany spotřebitele není možné sjednávat ve spotřebitelských smlouvách rozhodčí doložky a řešit spory se spotřebitelem v rozhodčím řízení. I tak má však spotřebitel řešit spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb mimosoudní cestou. Prodávající podnikatel má rovněž striktní povinnost spotřebitele o této možnosti řešení sporu informovat. Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. V různých specifických oblastech tomu však může být jinak. Například spory v oblasti finančních služeb řeší finanční arbitr, v telekomunikacích zase Český telekomunikační úřad. Smyslem této právní úpravy je umožnit spotřebitelům bránit svá práva efektivně, rychle a s co nejnižšími náklady.

Chcete pomoci s mimosoudním řešením sporu? Naši právníci jsou Vám k dispozici!

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Mimosoudní řešení sporů a jak se domluvit?

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!