Co je to pojištění právní ochrany

advokátní ochrana

Pojištění představuje závazek, uzavřený na základě pojistné smlouvy, mezi pojišťovnou a pojištěným. Obsahem tohoto závazku je finanční zajištění před určitou událostí (záleží na typu pojištění), přičemž není jisté, zdali tato událost nastane.

V dnešní době si lze na trhu vybrat z mnoha pojišťovacích produktů. Některé spadají do kategorie pojištění škodového, jehož podstatou je vyrovnání majetkové ztráty, která vznikla v důsledku pojistné události, jiné zase do pojištění obnosového (typicky důchodové), na jehož základě je v určitém okamžiku při splnění předem stanovených podmínek vyplacena naspořená částka.

Pojištění právní ochrany jako specifický druh pojištění

Pojištění právní ochrany je specifický druh pojištění, který není příliš rozšířený a mnoho lidí si jej zatím nesjednává. Přitom se jedná o poměrně užitečnou službu. V čem vlastně pojištění právní ochrany spočívá? Pokud si pojištění právní ochrany sjednáte, pojišťovna za vás v ujednaném rozsahu uhradí vaše náklady spojené s uplatněním Vašeho práva a také Vám pojišťovna poskytne služby s tím spojené. To znamená, že jestliže se dostanete do situace, ve které budete potřebovat právní poradenství nebo přímo právní zastoupení, pojišťovna za Vás uhradí náklady s těmito službami spojené.

Pojistné události a pojistné plnění

Pojistné události, na jejichž základě je potom poskytováno pojistné plnění, jsou různé. Tou nejtypičtějším je náhrada škody. Respektive přesněji můžeme říct, že pojistnou událostí je událost, která zakládá nárok na náhradu škody. Pojistným plněním je v tomto případě náhrada nákladů vynaložených při domáhání se svého nároku. Další pojistnou událostí, na kterou se zpravidla vztahuje každé pojištění právní ochrany, je zahájení správního, přestupkového nebo trestního řízení proti pojištěnému. Je nutné si dát pozor, jestli se Vaše pojištění právní ochrany vztahuje na všechny delikty nebo pouze na ty nedbalostní. Mohlo by se Vám tedy stát, že v některých případech (úmyslných deliktů) by Vám nenáleželo pojistné plnění. Další pojistnou událostí může být určitá skutečnost, která vyžaduje poskytnutí právní rady pojištěnému. Pojistným plněním je v tomto případě právní poradenství. Pojistné plnění však nemusí představovat pouze zastupování a právní poradenství. Mezi obvyklé druhy plnění spadá často i úhrada soudních poplatků, náklady na tlumočení nebo znalecké posudky, náklady na cestování k soudu, náklady protistrany v případě prohraného sporu a různé druhy kaucí. Někdy také náklady výkonu rozhodnutí (např. zaplacení pokuty ve správním řízení).

Dejte si pozor na moment, kdy nastane pojistná událost

S konkrétním vymezením pojistné události může být však problém. Jde zejména o to, že pojištěnec často nepozná, že pojistná událost již nastala. Pojistná událost totiž nastává už ve chvíli, kdy se stane první skutečnost, která bezprostředně vede k nárůstu problému. Pojištěný se však často mylně domnívá, že až tento nastalý větší problém je onou pojistnou událostí, na kterou se pojištění právní ochrany vztahuje. V souvislosti s tím je přísně posuzován rozsah práva na pojistné krytí. V krajním případě se může dokonce stát, že pojišťovna vyhodnotí, že k vyhrocení právního problému došlo z toho důvodu, že pojištěný zavčasu neinformoval pojišťovnu o nastalém problému a ta právní náklady z toho důvodu krýt nebude. Je proto důležité situace vykazující nějaký právní problém zavčasu hlásit pojišťovně.

Nenechte si uniknout skvělé tipy jako 4000+ našich spokojených uživatelů 

Zajímavé informace, díky kterým se naučíte sami chránit svá práva. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Pojištění řidičů proti pokutám

Mezi oblíbený a řekněme i speciální typ pojištění právní ochrany patří tzv. pojištění řidičů proti pokutám. Toto pojištění spočívá v tom, že pokud Vás zastaví a pokutuje policie nebo pokud Vám přijde pokuta do schránky, pojišťovna Vás bude zastupovat v následném správním řízení. Často je součástí pojištění i zaplacení pokuty v případě nepříznivého výsledku správního řízení.

Svobodný výběr advokáta

Pamatujte na to, že v případě právního poradenství a zastupování v jednodušších řízeních, Vám bude poskytnut přímo interní právník pojišťovny. Pokud však bude problém složitější a zastoupení právníkem pojišťovny nebude dostačující, nebo pokud se bude jednat o trestní řízení, ve kterém může obviněného zastupovat pouze advokát, můžete si zvolit vlastního advokáta dle svého výběru. Pojišťovna nesmí omezovat svobodu výběru právního zástupce. Při výběru je však potřeba si dát pozor na to, jak vysoké bude pojistné plnění od pojišťovny. To záleží na pojistné smlouvě a pojistných podmínkách sjednaných mezi Vámi a pojišťovnou. Při běžném pojištění právní ochrany nelze předpokládat, že pojišťovna zaplatí náklady na tým právníků z nejdražších advokátních kanceláří, kteří Vás budou zastupovat v rozsáhlém trestním řízení.

Potřebujete poradit s Vaším případem? Hledáte kvalitního právníka? Kontaktujte nás!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Co je to pojištění právní ochrany

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!