Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, ve svém rozhodování však není neomezený!