Řešení problémů pro spotřebitele

Vyřešíme vaše problémy s prodejci nebo dodavateli služeb


Nejspíš v životě každého z nás se stane, že něco neodpovídá podle vašich představ. Že zakoupený produkt nemá požadované vlastnosti, které jste podle popisu prodejce očekávali. Že vám poskytovatel služby něco neoprávněně naúčtoval. Že vaši reklamaci protistrana zcela nečekaně zamítla. Může to být cokoliv. Téměř všichni dnes nakupujeme online, využíváme služeb bank, pojišťoven nebo telefonních operátorů.

A jak už to tak bývá, tyto společnosti často vystupují z pozice síly a spoléhají na to, že s nimi do sporu nepůjdete. To ale není správně a stojí za to se bránit a chránit svá práva. No a s tím vám rádi pomůžeme. To je náš každodenní chléb. Vyhrnout si rukávy a jít tvrdě bojovat za práva našich klientů. A mnohdy jsme v tom velmi úspěšní.

Někdy může jít i o jiné spory, třeba neshody se sousedem, spor se společenstvím vlastníků či bytových družstvem. Obraťte se na nás, rádi vás provedeme celým sporem, aby pro vás byl co nejméně nepříjemný a společně jsme dosáhli požadovaného výsledku.

Přehled a ceny služeb v kategorii řešení problémů s prodejci a poskytovateli služeb


Reklamace zboží a služeb

Má-li zboží vady či výsledek služby neodpovídá dohodnutým podmínkám, nemusíte se s tím jednoduše smířit – pomůžeme vám se bránit!
od 3 990 Kč
Více informací

Řešení problémů při nákupu zboží a služeb na internetu

Vady dodaného zboží a služeb zakoupených na internetu či problémy s jejich dodáním a plněním mají svá řešení – my vám je shrneme a pomůžeme z nich vybrat to nejlepší.
od 3 990 Kč
Více informací

Řešení problémů s dodavateli služeb

Detailně si váš případ prostudujeme a pustíme se do vyjednávání s vaším dodavatelem služeb tak, abychom uhájili vaše oprávněné zájmy.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s pronajímatelem

S pronajímatelem, který dělá všechny možné naschvály, aby vás dostal z bytu bez spravedlivého důvodu, si umíme hravě poradit – přenechte věc nám!
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení zkráceného pojistného plnění

Pokud se vám pojišťovna pokouší tvrdit, že nemáte nárok na pojistné plnění v plné výši, ačkoli skutečně máte, přijďte s tím za námi a my už jí to vysvětlíme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Plná moc k jednání

Pokud myslíte, že nemůžete být na dvou místech najednou, nenechte se zmýlit – jde to! Nechte si od nás připravit plnou moc.
od 1 990 Kč
Více informací

Zneužití osobních údajů

Pokud byly vaše osobní údaje použity k účelům, ke kterým jste nedali svůj souhlas, pomůžeme vám to dát do pořádku a vymoci odpovídající zadostiučinění.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s autobazarem nebo autoservisem

Posoudíme váš případ a uplatníme za vás vaše nároky tak, abyste nebyli kráceni na svých právech nepoctivými autoservisy či autobazary.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s bytovým družstvem a společenstvím vlastníků jednotek

Detailně si váš případ prostudujeme, probereme s vámi vaše možnosti a vše vyřešíme tak, abychom zastavili bezdůvodné poškozování vašich práv.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s cestovní kanceláří

Pokud cestovní kancelář nedodržela všechny podmínky, které při sjednávání zájezdu slíbila, je potřeba uplatnit u ní své nároky – nechte to na nás, my se o to postaráme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s poskytovateli energií

Máte-li pocit, že po vás váš poskytovatel energií vymáhá příliš mnoho plateb a k tomu v nepřiměřené výši, pomůžeme vám vyjednat lepší podmínky.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů s úvěrovými, leasingovými a investičními společnostmi a bankami

Prostudujeme si předmětnou smluvní dokumentaci, nastíníme vám možnosti řešení a doporučíme vám to nejvhodnější z nich tak, abyste se domohli svých práv.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Řešení problémů se sousedy

Pokud už vás nebaví, jak vám váš soused neustále dělá nějaké naschvály, nechte vše na nás a my se o něj (po právní stránce!) postaráme.
od 2 490 Kč/hod.
Více informací

Žaloba na neplatnost smlouvy

Vyhotovíme za vás žalobu k soudu a zajistíme, aby byla podána včas a se všemi potřebnými náležitostmi, abyste se domohli svých práv.
od 5 990 Kč
Více informací

Proč se vám právní služby od nás budou líbit?


Bouráme zažité pořádky na poli advokátních kanceláří a právních služeb. Pokud za námi přijdete až v momentě, že něco hoří, uděláme vše, abychom požár uhasili a minimalizovali negativní následky, které pro vás vyplývají. To je v dnešní době standard a tam mnoho advokátních kanceláří končí.

My vás učíme potenciální rizika předvídat, abyste se jim sami mohli zcela vyhnout. A k tomu vám dáme všechny potřebné nástroje.

Rozhodně klientům neříkáme, že něco nejde. Vždy hledáme funkční řešení. A většinou také najdeme. Jsme víc než jen advokáti.

Kvalitní zpracování dokumentů a podání

Při poskytování právních služeb vždy připravujeme naše výstupy na 100 %.

Potřeby klienta jsou pro nás prioritou

Nejdříve zjišťujeme potřeby klienta, aby naše služby splnily očekávání a klient vždy odcházel spokojený.

Neděláme práci napůl

Vždy děláme práci naplno, aby klient dostal řešení, které si zaplatil a výsledek, který od něj očekává.

Řešení vašich potřeb od A do Z

Klientům vždy poskytujeme skutečně funkční řešení. Díky spolupracujícím, prověřeným partnerům i nad rámec právních služeb.

Pracujeme rychle a flexibilně

Právní záležitosti se mohou v čase rychle měnit, na všechny změny rychle a pružně reagujeme.

Také tito klienti a partneři nám důvěřují